Details

Title

Duże inwestycje drogowe a sytuacja spoleczno-gospodarcza obszarowwiejskich /
Major Road Projects and Socio-economic Situation of Rural Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Issue

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2014; No 156
×