Szczegóły

Tytuł artykułu

Duże inwestycje drogowe a sytuacja spoleczno-gospodarcza obszarowwiejskich /
Major Road Projects and Socio-economic Situation of Rural Areas

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 156
×