Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwoj obszarow wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych2014-2020 (na przykladzie wojewodztw lubelskiego і podkarpackiego)/
Rural Areas Development in Regional Strategic Documents (on Example of Lubelskie and Podkarpackie Voivodeships)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 156

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 156
×