Szczegóły

Tytuł artykułu

(Nie)odpowiedzialni za miasto. O ograniczeniach,poszukiwaniach i nauce kompromisu między partykularnym a wspólnym dobrem /
(Ir)responsible for Cities. Limitations, Challenges and Compromisesbetween the Public and Particular Good

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×