Szczegóły

Tytuł artykułu

Warunki wdrożenia i społeczna ocena rozwiązańprojektowych w obszarze logistyki miejskiej na przykładzie wybranych miastzachodniej Polski /
Conditions for the Implementation and Social Assessmentof City Logistics Projects Based on Selected Cities in the Western Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 157
×