Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie przestrzeni transportowej polskich miasta społeczna odpowiedzialność samorządów. Próba krytycznej analizy/
Shaping of Commuter Space in Polish Cities and Social Responsibilityof Local Government. A Critical Analysis

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 157
×