Details

Title

Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniuprzestrzeni miasta/
Participation of Science and Its Institutions in the Creation of Urban Space

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2014

Numer

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×