Szczegóły

Tytuł artykułu

Partycypacja nauki i jej instytucji w kształtowaniuprzestrzeni miasta/
Participation of Science and Its Institutions in the Creation of Urban Space

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×