Szczegóły

Tytuł artykułu

Przejścia fazowe w czasoprzestrzeni ekonomicznej.Ku sformułowaniu prawa ruchu/
Phase Transitions in Economic Time-space. Towards Formulationof the Law of Motion

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 157
×