Szczegóły

Tytuł artykułu

Udział interesariuszy w procesach zarządzania rozwojemobszarów metropolitalnych na przykładzie Wielkiej Kopenhagi/
Stakeholders Participation in Management of Metropolitan Areas.The Case of Great Copenhagen

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 157
×