Szczegóły

Tytuł artykułu

Przemiany społeczne współczesnych miast w Polscei ich przestrzenne konsekwencje/
Social Changes in Contemporary Polish Cities and Their Spatial Consequences

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×