Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka kształtowania koncentracji osadnictwa. Propozycjakonceptualizacji i instrumentalizacji na podstawie polityk przestrzennych Angliii Niemiec/
Policy of Settlement Concentration. Proposition of Conceptualization andInstrumentalization on the Base of English and German Spatial Politics

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×