Details

Title

Zróżnicowanie regionalnegruntów skarbowych zakupionych przez podmioty zagraniczne/
Regional Diversifi cation of Treasury Land Purchased by Foreign Entities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×