Details

Title

Rozwój miejskich polityk transportowych we Francji: od miejskichautostrad po kontrakty linii/
Development of Urban Transportation Politics in France: from Urban Highwaysto the Axis Contract

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×