Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój miejskich polityk transportowych we Francji: od miejskichautostrad po kontrakty linii/
Development of Urban Transportation Politics in France: from Urban Highwaysto the Axis Contract

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 161
×