Szczegóły

Tytuł artykułu

Aktorzy i kierunki rozwoju wybranych miast w ObszarzeMetropolitalnym Warszawy/
Stakeholders and Trends in Development of the Chosen Cities in the WarsawMetropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 161
×