Details

Title

Możliwości rozwoju funkcji uzdrowiskowejna obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski/
Possibilities for the Development of the Health Resort Function in the RuralAreas in South-Eastern Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×