Details

Title

Dylematy polityki inwestycyjnejw przestrzeni miasta na przykładzie systemu transportu miejskiego w Krakowie/
Dilemmas of Investment Policy in the City’s Space on an Example of UrbanTransport System in Cracow

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×