Details

Title

Poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminach woj. małopolskiego– zarys diagnozy, wyniki badań ankietowych/
The Level of Enterpreneurship Development in the Małopolskie VoivodeshipCommunes – Outline the Diagnosis, Results of the Survey

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×