Details

Title

Polityka rozwoju obszarów wiejskich Unii Europejskiej a rozwój turystyki wiejskiej <br />/ European Union Rural Development Policy vs. Rural Tourism Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×