Details

Title

Możliwości wsparcia turystyki wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 <br />/ Possibilities of Financing Rural Tourism within the Framework of New Rural Development Plan 2014-2020

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×