Details

Title

Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w Polsce – stan, zróżnicowanie przestrzenne oraz wpływ środków PROW 2007-2013 <br />/ Agritourism as a Form of Non-agricultural Business Activity Stimulation in Agricultural Holdings in Poland – Quantitative Approach, Spatial Diversification Analysis and Significance of the European Agricultural Fund for Rural Development 2007-2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×