Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza wykorzystania mediów społecznościowych jako innowacyjnego sposobu interakcji w gospodarstwach agroturystycznych
/ Analysis of the Use of Social Media as an Innovative Way to Interact on an Agritourist Farms

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 162
×