Details

Title

Opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki
/ Opinions, Preferences, Behaviors and Tourist Expectations of the Citizens of Cities with Respect to Agritourism

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×