Szczegóły

Tytuł artykułu

Baza agroturystyczna w świetle oczekiwań młodzieży akademickiej.Wyniki badań ankietowych
/ Agritourist Base in the Light of Academic Youth Expectations. Survey Results

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×