Details

Title

Platforma promocji i wymiany informacji via gustica (Droga smaku) – promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż granicy polsko-niemieckiej <br />/ Via Gustica (the Path of Taste) Promotion and Information Interchange Platform: Tourist Promotion of the Rural Areas along the Polish-German Border

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×