Details

Title

Funkcja turystyczna obszarów wiejskich woj.łódzkiego – uwarunkowania strukturalne i planistyczne <br />/ The Tourist Function of Rural Areas in Lodz Region – Structural and Planning Conditions

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×