Szczegóły

Tytuł artykułu

Turystyka wiejska we Francji a agroturystyka i turystyka wiejska w regionie świętokrzyskim – analiza porównawcza
/ Rural Tourism in France vs. Agritourism and Rural Tourism in the Świętokrzyskie Region in Poland – Comparison Analise

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×