Szczegóły

Tytuł artykułu

Innowacyjność gospodarstw agroturystycznych w regionie świętokrzyskim
/ Innovation of Agritourist Enterprises in the Świętokrzyskie Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×