Szczegóły

Tytuł artykułu

Konferencja międzynarodowa: Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI w. – sprawozdanie

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 162

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 162
×