Szczegóły

Tytuł artykułu

Sztuka na wsi.Alternatywne możliwości dla turystyki wiejskiej /
Art in the Country. Alternative Possibilities for Rural Tourism

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 163
×