Details

Title

Tradycyjne i regionalne produkty żywnościowe jako element rozwoju gospodarstw agroturystycznych /
Traditional and Regional Food Products as Part of the Development of Agritourism Farms

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 163
×