Details

Title

Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich /<br /> Educational Homestead as an Example of Innovative Entrepreneurship in Rural Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×