Details

Title

Dostęp do informacji dotyczących turystyki wiejskiej za pomocą nowoczesnych narzędzi IT /<br /> Access to Information about Rural Tourism Using Modern IT Tools

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×