Details

Title

Oczekiwania studentów związane z wyposażeniem pokoi w gospodarstwach agroturystycznych a ich wybrane cechy społeczno-demograficzne /<br /> Students’ Expectations Regarding Room Facilities in Agritourist Farms and Chosen Socio-demographic Characteristics

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×