Details

Title

Znaczenie Klastra Podkarpackie Smaki w rozwoju regionalnej turystyki kulinarnej /<br /> The Role of Tastes Subcarpathian Cluster in the Development of Regional Culinary Tourism

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×