Szczegóły

Tytuł artykułu

Doświadczenia sensoryczne w wiejskim produkcie turystycznym.Uczta sześciu zmysłów we wsi Krzyszkowo /
Feast of the Six Senses – the Concept of Tourism Product for Krzyszkowo Village

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 163

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×