Details

Title

Potrzeby i trendy edukacyjne w zakresie innowacji na obszarach wiejskich /
Needs and Educational Trends on the Field of Innovations on Rural Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 163
×