Details

Title

Apiturystyka jako innowacyjna forma oferty turystycznej na terenach wiejskich /<br /> Apitourism as an Innovative Form of Touristic Offer on Rural Areas

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×