Details

Title

Rozpoznanie uwarunkowań tworzenia koncepcji certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim /<br /> The Recognition of Conditions for the Creation of the Concept of Sustainable Tourism Certification in the Rural Environment – the Statement of the Research

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 163

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×