Szczegóły

Tytuł artykułu

Metropolitalny wymiar polityki lokalnej na przykładzieKrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego/
Metropolitan Dimension of the Local Policy on the Case of Cracow UrbanFunctional Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 164
×