Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju obszarów miejskichna przykładzie miasta Bielsko-Biała/
Environmental Conditions in the Development of Urban Areas (The Exampleof Bielsko-Biała)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×