Szczegóły

Tytuł artykułu

Strategia równości płci w kontekście zrównoważonegoplanowania przestrzeni publicznych/
Gender Mainstreaming Strategy in the Context for Sustainable Planning od PublicSpaces

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 164

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×