Details

Title

Wewnątrzmiejskie przemieszczenia ludności / Inner-city population movements

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 165

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 165
×