Szczegóły

Tytuł artykułu

Enklawy biedy i zamożności / Enclaves of poverty and wealth

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 165

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 165
×