Szczegóły

Tytuł artykułu

Wiejska turystyka poznawcza w Polsce – uwarunkowania infrastrukturalne. Przykład projektu „Sieć Najciekawszych Wsi” / Cognitive Rural Tourism in Poland - Infrastructural Conditions. Example of "A Network of the Most Interesting Villages" Project

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 166
×