Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej na obszarach wiejskich - doświadczenia woj. wielkopolskiego / Determinants of the Development of Cycling in Rural Areas - The Experience of Wielkopolskie Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×