Details

Title

Walory przyrodnicze i kulturowe a zróżnicowanie przestrzenne szlaków turystycznych w woj. kujawsko-pomorskim / Natural and Cultural Assets in the Context of Spatial Distribution of Tourist in Kujawsko- Pomorskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×