Szczegóły

Tytuł artykułu

Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo / Efficient Marketing Communication of a Tourist Product Resulting in Regional Development on the Example of Eastern Cycle Trail Green Velo

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 166
×