Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach / Notes on Authors

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2015

Numer

No 166

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2015; No 166
×